Auksas Eur/oz

Kraunama ... 

Sidabras Eur/oz

Kraunama ... 
Au2024-02-211879.01 €/oz Ag2024-02-2121.39 €/oz
    • Jūsų krepšelis tuščias.
    • Svarbu! Krepšelio kainos fiksuojamos 15-kai minučių

+370 640 99995
I-V 9-16 val.

Registracija

Kas Jūs esate?

Apie įmonę

Apie Jus

Itin svarbu yra suvesti teisingus asmeninius ir/ar įmonės duomenis. Šių duomenų pagalba bus išrašomos sąskaitos ir siunčiami pranešimai.

Pristatymo adresas

Pristatymo adresą ir kitus nustatymus galėsite pasikeisti vėliau Jūsų profilio valdymo panelėje.

Svetainės taisyklės

aNorėdami užtikrinti Jūsų ir savo teisių apsaugą, prašome Jūsų įdėmiai perskaityti ir susipažinti su pirkimo, pardavimo - supirkimo sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

1.     Bendrosios nuostatos:

1.1.   Šis dokumentas yra pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp UAB „AURUM LT“ (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas), kuri nustato bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje, veikiančioje su NACIONALINIS AUKSO BANKAS prekiniu ženklu (toliau - Parduotuvė).

1.2.   Prieš užsakymo patvirtinimą, pirkimo žingsnyje “INFORMACIJOS PATVIRTINIMAS (žingsnis 3/4)”, pirkėjas susipažįsta su taisyklėmis ir tai patvirtina pažymėdamas varnele „Sutinku su svetainės taisyklėmis”. Pirkėjui nesuteikiama galimybė vykdyti užsakymo, jei Pirkėjas nėra susipažinęs su taisyklėmis ir joms  pritaręs.

1.3.   Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Tuo atveju, jei taisyklės keičiamos pagal imperatyvių teisės aktų reikalavimus, šalims pakeistos taisyklių nuostatos taikomos nuo imperatyvių teisės aktų nuostatų įsigaliojimo momento. Jei Taisyklės keičiamos pagal dispozityvių teisės aktų reikalavimus, Klientui taikoma taisyklių redakcija, galiojusi iki pakeitimų.

2.     Asmens duomenų apsauga:

2.1.   Pirkėjas sutinka, kad UAB "AURUM LT" tvarkytų šioje formoje pateiktus duomenis, kurie reikalingi susisiekti su pirkėju ir užregistruoti užsakymą.

2.2.   Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama Parduotuvėje (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija), yra renkama tam, kad:

·              Apdoroti pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus.

·              Išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.

·              Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.3.   Parduotuvės panaikinimo atveju visi surinkti vartotojų duomenys yra negrįžtamai sunaikinami.

3.     Sutarties sudarymo momentas:

3.1.   Šalys susitaria, jog konkrečių prekių Sutartis yra laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką su išankstinio mokėjimo sąskaitą. Nuo šio momento Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visą sumą pervesdamas pinigus į nurodyta į Pardavėjo sąskaitą, pinigai turi būti įskaityti įmonės sąskaitoje 1 val. (vienos valandos) laikotarpyje.

4.     Pirkėjo teisės:

4.1.   Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje šių Taisyklių ir Parduotuvės nustatyta tvarka.

4.2.   Pirkėjas, jei jis yra vartotojas (sudarantis sutartį su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais)), turi teisę atsisakyti Sutarties, sudarytos su Parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui užpildęs gražinimo formą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

·              Perlus, brangakmenius, tauriuosius metalus ir jų dirbinius, išskyrus dirbtinę bižuteriją

·              Meno kūrinius, kolekcionavimo objektus ir antikvarinius daiktus

·              Kitais teisės aktuose numatytais atvejais.

4.3.   Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis.

4.4.   Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, yra išsaugota jos pilna komplektacija, įskaitant pakuotę, taip pat ji nebuvo naudojama.

5.     Pirkėjo įsipareigojimai:

5.1.   Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2.   Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve, įsipareigoja paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.3.   Pirkėjas užsakymo - registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu užsakymo - registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis elektronine parduotuve.

5.4.   Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo arba atsiėmimo vietą.

5.5.   Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba užsakymo bet kurioje elektroninėje parduotuvėje, veikiančioje su NACIONALINIS AUKSO BANKAS prekiniu ženklu metu “Pastabose” nurodyti kitą asmenį, kuris priims prekes. Kitiems asmenims, kurie nebus nurodyti šioje vietoje, prekės nebus perduodamos.

6.     Pardavėjo teisės:

6.1.   Jei Pirkėjas bando pakenkti NACIONALINIS AUKSO BANKAS darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve arba, išskirtiniais atvejais, panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2.   Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti bet kurios elektroninės parduotuvės, veikiančios su NACIONALINIS AUKSO BANKAS prekės ženklu veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui. Pirkėjo teisės pagal sandorius sudarytus iki nurodyto veiklos nutraukimo ar sustabdymo nėra niekaip paveikiamos ar ribojamos.

6.3.   Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.3.1. punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 1 (vieną) banko darbo dienas valandą.

6.4.   Pardavėjas turi teisę nutraukti užsakymą nenumatytų situacijų atveju:

·              dėl techninių nesklandumų, dėl kurių sutriko Parduotuvės veikla, informacija apie prekes ir jų kainas.

·              užsakytų prekių nebuvimas sandėlyje.

·              įvyksta dideli pasikeitimai pasaulinėje rinkoje, kas privedė prie didelių aukso ir sidabro kainos pokyčių.

6.5.   Pardavėjas informuoja Pirkėją apie užsakymo nutraukimą per 1 (vieną) darbo dieną. Jei Pirkėjas jau yra apmokėjęs užsakymą, apmokėjimas yra grąžinamas į pirkėjo sąskaitą per 1 (vieną) darbo dienas nuo Prašymo grąžinti pinigus pateikimo dienos.

6.6.   Pardavėjas, iškilus neaiškumas dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu vėliausiai kitą darbo dieną nuo užsakymo pateikimo dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

7.     Pardavėjo įsipareigojimai:

7.1.   Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis bet kurios Parduotuvės, veikiančios su NACIONALINIS AUKSO BANKAS prekės ženklu teikiamomis paslaugomis.

7.2.   Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Privatumo nuostatose“ nustatytus atvejus.

7.3.   Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

7.4.   Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu apmokėjimas jau buvo atliktas.

8.     Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai:

8.1.   Prekių kainos bet kurioje parduotuvėje, veikiančioje su NACIONALINIS AUKSO BANKAS prekės ženklu ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM išskyrus atvejus, kai prekės yra neapmokestinamos PVM.

8.2.   Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pasirenka atsiskaitymo už prekes būdą - apmokėjimą prekių atsiėmimo metu (prekybos vietoje). Vadovaudamasis Parduotuvėje pateikiamomis apmokėjimo instrukcijomis ir ne vėliau nei per 1 (vieną) banko darbo dienas valandą nuo prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento, Pirkėjas turi sumokėti Pardavėjui už prekes (išskyrus atvejus kai Klientas pasirenka atsiskaitymo už prekes būdą - apmokėjimą prekių atsiėmimo metu). Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

8.3.   Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8.3.1.  Apmokėjimas naudojantis banko elektroninės bankininkystės sistema. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su banku.

8.3.2.  Apmokėjimas grynaisiais pinigais - Pirkėjas už prekes sumoka jų atsiėmimo metu.

8.3.3.  Atsiskaitydamas 8.3.1. punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas už prekes turi apmokėti per 1 (vieną) banko darbo dienas valandą nuo prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento AR SASKAITOS GAVIMO. Minėtu atveju, atsižvelgiant į Taisyklių 6.4. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti sutartas prekių pristatymo terminas.

9.     Prekių pristatymas:

9.1.   Prekių pristatymui Pardavėjas naudojasi Lietuvos pašto ir LTexpress teikiamomis paslaugomis.

9.2.   Prekių pristatymo kainos ir terminai nurodyti puslapyje informacija apie prekių pristatymą.

9.3.   Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

9.4.   Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, tokių kaip:

9.4.1.  Pirkėjas pateikia klaidingą adresą ar kitą informaciją, reikalingą pristatyti prekę (-es).

9.4.2.  Pirkėjas sutartu su kurjeriu metu nebūna Pristatymo vietoje.

9.4.3.  Kitų panašių priežasčių, vadovaujanti protingumo principu, priskirtinų prie Pirkėjo kaltės.

10.   Atsakomybė:

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už užsakymo - registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia užsakymo - registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis bet kurioje elektroninėje parduotuvėje, veikiančioje su NACIONALINIS AUKSO BANKAS prekiniu ženklu elektroninėje parduotuvėje.

 


Registracija ir tolimesni žingsniai

Užsiregistravus sistemoje, Jūs gausite patvirtinimo laišką į nurodytą el.pašto dėžutę. Paspaudus nuorodą aktyvuosite savo prisijungimus ir galėsite pradėti naudotis mūsų el.prekybos sistema.

code image
būtini laukai
smart foreash ccms6
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Slapukų ir privatumo politika